Nanotechnologie in dienst van veiligheid en justitie - Verkenning van toepassingsmogelijkheden


Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
Author(s): 
V. Schulze Greiving, H. te Kulve, K. Konrad, S. Kuhlmann, P. Pinkse
Type of output: 
Public Report
Date published: 
September 2016

Samenvatting

In de afgelopen 15 jaar is nanotechnologie steeds meer onder de aandacht gekomen en heeft de financiering van nanotechnologisch onderzoek een grote vlucht genomen. Een aantal producten op basis van nanotechnologie is reeds op de markt verschenen. Over het algemeen is nanotechnologie nog steeds een opkomende technologie en zijn toepassingen nog in ontwikkeling. In dit rapport wordt de betekenis van nanotechnologie voor civiele veiligheidstoepassingen besproken en de studie geeft een breed overzicht van opkomende nanotechnologieën en toepassingsdomeinen. De focus in dit rapport ligt op de kansen die nanotechnologie biedt voor veiligheidstoepassingen. Mogelijke risico’s op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en milieu worden niet besproken. Op basis van een meta-literatuurstudie zijn verschillende toepassingsdomeinen geïdentificeerd en besproken in dit rapport: (i) detectie, (ii) bescherming, (iii) veilige identificatie en communicatie en (iv) defensie. Hiernaast zijn mogelijk interessante nanotechnologieën voor de veiligheidstoepassingen in deze domeinen beschreven en toegelicht.

In opdracht van

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie

Leden Begeleidingscommissie

dr. ir. R. van Est (Rathenau Instituut, voorzitter van de begeleidingscommissie)

dr. ir. D.J. Maas (TNO - Innovation for Life)

drs. P. Arts (Ministerie van Veiligheid en Justitie / Innovatieteam)

mr. R.H. Hanoeman (Ministerie van Veiligheid en Justitie / NCTV)

dr. mr. ir. B.H.M. Custers (Universiteit Leiden – eLaw, centrum voor recht en digitale technologie)

drs. C.S. van Nassau (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)

AttachmentSize
NanoTechMinVJ_SchulzeGreiving.pdf3.92 MB