Other

On this page one can find various types of output that do not fit in other categories.

 • Samenvatting

  In de afgelopen 15 jaar is nanotechnologie steeds meer onder de aandacht gekomen en heeft de financiering van nanotechnologisch onderzoek een grote vlucht genomen. Een aantal producten op basis van nanotechnologie is reeds op de markt verschenen. Over het algemeen is nanotechnologie nog steeds een opkomende technologie en zijn toepassingen nog in ontwikkeling. In dit rapport wordt de betekenis van nanotechnologie voor civiele veiligheidstoepassingen besproken en de studie geeft een breed overzicht van opkomende nanotechnologieën en toepassingsdomeinen. De focus in dit rapport ligt op de kansen die nanotechnologie biedt voor veiligheidstoepassingen. Mogelijke risico’s op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en milieu worden niet besproken. Op basis van een meta-literatuurstudie zijn verschillende toepassingsdomeinen geïdentificeerd en besproken in dit rapport: (i) detectie, (ii) bescherming, (iii) veilige identificatie en communicatie en (iv) defensie. Hiernaast zijn mogelijk interessante nanotechnologieën voor de veiligheidstoepassingen in deze domeinen beschreven en toegelicht.

  In opdracht van

  Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Leden Begeleidingscommissie

  dr. ir. R. van Est (Rathenau Instituut, voorzitter van de begeleidingscommissie)

  dr. ir. D.J. Maas (TNO - Innovation for Life)

  drs. P. Arts (Ministerie van Veiligheid en Justitie / Innovatieteam)

  mr. R.H. Hanoeman (Ministerie van Veiligheid en Justitie / NCTV)

  dr. mr. ir. B.H.M. Custers (Universiteit Leiden – eLaw, centrum voor recht en digitale technologie)

  drs. C.S. van Nassau (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)